K i r s t e n H a u b e r

Psychotherapie

Individuele psychotherapie

In individuele psychotherapie werken we samen aan jouw behandeldoelen door psychische klachten te proberen te begrijpen tegen de achtergrond van jouw jeugd, persoonlijkheidsstijl en leefomgeving, en daarmee samenhangende onderliggende conflicten. Hierdoor wordt ander gedrag mogelijk. Individuele psychotherapie helpt psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken.

Trauma behandeling

In individuele trauma behandeling proberen we de impact van emotionele of schokkende gebeurtenissen te verwerken met oa EMDR, zodat jouw post-traumatische stressklachten verminderen of verdwijnen. EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die helpt om de innerlijke verwevenheid van herinneringen aan het trauma, negatieve gedachten en lichamelijke spanningen te verminderen.

Berichten

Wachttijd

Momenteel is er geen wachttijd.

Corona

Zolang jij en ik geen verkoudheidsklachten hebben, kunnen onze afspraken doorgaan met in achtneming van alle door de RIVM geadviseerde voorzorgsmaatregelen. Er is daarnaast de mogelijkheid om via een privacy veilige videoverbinding met elkaar te spreken, mocht je klachten hebben maar wel in staat zijn tot een afspraak. Laat mij op tijd weten via de mail als je hiervan gebruik wil maken. Als je de afspraak helemaal moet cancelen, hoor ik dit graag minimaal 24 uur van te voren.

 

Tarieven en vergoedingen

Alle aangeboden psychotherapie voor mensen boven de 17 jaar oud is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. In 2021 wordt psychotherapie nog afgerekend aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuw bekostigingssysteem in werking. Dan wordt psychotherapie betaald volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor 2021 en 2022 heeft de praktijk geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten afgesloten. In dit geval betaal je zelf eerst de rekening. Met een naturapolis krijg je ongeveer 70% van de factuur terug van jouw verzekeraar en met een restitutiepolis krijg je de factuur volledig van jouw verzekeraar vergoed. Het wettelijk verplichte eigen risico voor 2021 van € 385,- per jaar wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk met daarop de volgende gegevens: de naam van de huisarts en zijn of haar persoonlijke AGB-code en de vermoedelijke DSM-classificatie. Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZiN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorgprestatie, OZP) of als je de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2021 € 114,41 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

Het tarief voor een no-show, waarvan sprake is indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd (per telefoon of e-mail), of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, is € 105,- per gemiste afspraak. Deze tijd is immers voor je gereserveerd. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Aanmelden

Contactformulier

Aanmelden kan uitsluitend via onderstaand formulier of mail. Ik maak daarna graag eerst via (beeld)bellen kennis om te bespreken of jouw problematiek en hulpvraag, en mijn werkwijze bij elkaar aansluiten. 

Bij de berichten zie je de wachttijd tot het eerste gesprek. Een intake bestaat uit drie gesprekken; na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek waarin de behandelafspraken worden gemaakt.